Bestuursleden en vrijwilligers doen al het werk geheel op vrijwillige basis. Ze worden niet beloond voor behaalde resultaten en is er geen financiële compensatie voor hun inspanningen en/of hun tijdsbesteding ten behoeve van de Stichting. Ook ontvangen ze geen vacatiegelden.

Gemaakte kosten kunnen binnen redelijke grenzen gedeclareerd worden zolang deze gedaan zijn ten behoeve van de Stichting en haar projecten. Daaronder vallen niet: verblijfskosten, maaltijden en consumpties. Deze laatsten worden gezien als persoonlijke uitgaven, welke niet door de Stichting worden vergoed.

Voor downloaden van financiële jaarverslagen klik op onderstaande links: 

Stichting Local Spirit financieel jaarverslag 2022

Stichting Local Spirit financieel jaarverslag 2021

Stichting Local Spirit financieel jaarverslag 2020

Stichting Local Spirit financieel jaarverslag 2019

Stichting Local Spirit financieel jaarverslag 2018