Met een dankbaar gevoel kijken we terug naar de afgelopen jaren. Met speciale dank aan de vele vrijwilligers voor de samenwerking en helpende handen! Hieronder volgt een overzicht van de projecten van afgelopen jaren.

 • 2018-2021, Natuurwandelingen met Rascha Wisse.

 • 2014- 2021, Verschillende plaatsen zwerfvuil opruim acties

 • 2014-2022, Samen Bomen Planten

 • Januari 2022, 1000 bomen planten, handmatige boomaanplant in midden Frankrijk, particuliere grond.

 • Januari 2019, in samenwerking met Stichting Malikanu is een boomplantactie opgezet in Mali, om een begin te maken voor een medicinale bomentuin aan de rand van de woestijn. In totaal zijn 410 boompjes met de hand aangeplant.  Er zijn 120 stuks bescherming van riet gemaakt voor kwetsbare soorten. Daarnaast zijn 35 eucalyptus bomen en 40 Moringa’s  handmatig geplant langs een nabij gelegen rivierbedding, welke 10 maanden per jaar droog ligt.

 • April 2018, we bieden hulp bij aanplant 150 inheemse fruitbomen bij een dijk in Bergen.

 • Maart 2018, Boomplantdagen in Petten. In het gebied van Staatsbosbeheer maken we een ontwerp en aanplant-plan voor een boomplantactie en planten handmatig met vrijwilligers 1840 loofbomen in Pettemerbos in Petten. Zomereik, Ruwe Berk, Zwarte Els, Lijsterbes en Sporkehout.

 • November 2017, Boomplantdagen Schoorl. In het gebied van Staatsbosbeheer maken we een ontwerp en aanplant-plan voor een zeer schraal en kwetsbaar verbrand bosgebied in Schoorl. Na een jarenlange voorbereiding plantten we in twee boomplantdagen handmatig 1700 jonge loofbomen, met schoolkinderen, belangstellenden en vrijwilligers. Zomereik, Ruwe Berk, Lijsterbes en Sporkehout.

 • Voorjaar 2017: Boomplant Schoorl. In samenwerking met Staatsbosbeheer organiseren we de handmatige aanplant van een grote beukenboom, in het verbrande duingebied in Schoorl.

 • Voorjaar 2016: Kleinschalige boomaanplant en bosbeheer particulier gebied Lemelerveld.

 • 2015-2018, grondherstel in duingebied Schoorl.

 • Voorjaar 2014-2017: We plantten handmatig 100 boompjes in Schoorl ten behoeve van onderzoek, in samenwerking met Staatsbosbeheer, in het gebied van de verbrande Schoorlse duinen; Ruwe Berk, Beuk, Zomereik. Tot 2017 is de groei en ontwikkeling van de verschillende soorten boompjes door Local Spirit bijgehouden om te bepalen welke soorten goed zouden aanslaan. Op basis daarvan is het aanplantplan gemaakt voor de grote aanplant van 2017.
  Sinds eind 2011 zijn we in samenwerking met Staatsbosbeheer betrokken bij het verbrande bosgebied in Schoorl en in 2013 is de Stichting ontstaan.