We kijken terug op mooie projecten, prachtige boomplantdagen en bijzondere ontmoetingen en elke keer weer een grote opkomst. In Schoorl plantten we in november, we zagen de stormbuien aan ons voorbij trekken en om ons heen goot het aan alle kanten van de regen. zelfs de onweersbui, aan het einde van de middag zagen we in de lucht aan ons voorbij trekken en trof de planters niet, met geen enkele spet! Wat een genot, de natuur te zien opleven, en de mensen!

In afgelopen jaren hebben we heel wat kleine projecten en ook een aantal grote projecten afgerond. Zo hebben we naast het planten van bomen, zwerfvuil opgeruimd, voor natuuronderzoek bijeenkomsten georganiseerd, natuureducatie opgezet voor volwassenen en kinderen en de grote boomplantdagen in het verbrande bos van Schoorl georganiseerd.

Boomplantdagen Schoorl

Voordat de Stichting ontstond, waren er in het duin- en bosgebied tussen Bergen en Schoorl van 2009 tot 2011 bosbranden waarbij 270 hectare aan natuurgebied in vlammen opgingen. Bij vrijwel elke brand werd brandstichting vermoed. Op 28 augustus 2009 evacueerde de brandweer 550 inwoners van Schoorl. Het kostte de brandweer dagen om de brand te blussen. Bij deze brand, ter hoogte van dorpscentrum ‘de Blinkerd’ in Schoorl ging in totaal 150 hectare duingebied in vlammen op.

Vanaf 2011 heeft SBB via de lokale media oproepen gedaan voor hulp bij de aanplant voor het verbrande gebied met bestemming bosgrond. Eind januari 2012 gaven Staatsbosbeheer, gemeente Bergen en de plaatselijke politie in dorpscentrum de Blinkerd informatie over de enorme brandschade aan het duingebied. Herstel bleek geen nattevingerwerk.  Vanaf 2011 zijn wij in overleg met SBB en omdat de grond te schraal was om snel aan te planten en de natuur te verstoord hebben we in 2012 een plan opgesteld voor biodiverse ontwikkeling op lange termijn. Deze samenwerking met de boswachters van SBB en de vrijwillige hulp van in Wageningen afgestudeerde ecologen en plantdeskundigen. In de loop van jaren hebben we onderzoek gedaan, de ontwikkelingen gevolgd en is de bodem op ecologische wijze verzorgd.

Onze focus voor nieuwe aanplant lag bij het meest schrale gedeelte van het afgebrande gebied. In het afgebrande gebied eromheen was de bosgrond van zichzelf meer vruchtbaar voor aanplant van boompjes. Door de grote inzet van kinderen en de Stichting ‘Mijn Duin’ waren in een aantal vakken rondom al boompjes aangeplant. 

In 2014 heeft Stichting Local Spirit samen met Staatsbosbeheer voor onderzoek 100 loofboompjes geplant in en rondom het nog aan te planten gebied om te zien hoe deze boompjes zich zouden ontwikkelen.

Veel van deze boompjes hebben het overleefd en het werd duidelijk geworden welke soorten er vervolgens het beste in konden worden geplant.

Om de biodiversiteit te vergroten en de bomen in harmonie met de mossen op te laten groeien, is gekozen voor aanplant van jonge loofboompjes. In het voorjaar van 2017 plantten we als aftrap voor de grote boomplantdagen een grote beukenboom, nabij de jonge beuken die er in 2014 al waren aangeplant. 

Daarop heeft SBB het advies gegeven tot de aanplant van 1750 Zomereiken (Quercus robus), 1050 ruwe Berken (Betula pendula), 350 Lijsterbessen (Sorbus aucuparia) en 350 Sporkehout (Rhamnus frangula). We zijn dankbaar dat het schrale gebied, met bestemming bos, zich zo heeft kunnen ontwikkelen. De laatste verbrande dennenbomen zijn met de storm van herfst 2016 en voorjaar 2017 bijna allemaal op de grond gevallen. Om de prachtige mossen te sparen is het veld met mensenhanden zorgvuldig ruim gemaakt om te planten, waarbij natuurlijke wallen en houtstapels zijn behouden. Dit maakte het gebied aanplant klaar en veilig voor kinderen en volwassenen om te betreden. Met behulp van onze ecologische adviseurs is in afstemming met de aarde en de natuur een boomplantplan gemaakt voor het gebied.

Plantposities incl legenda en tabel -kompasroos

Op basis van dit plan zijn bamboe-stokjes met een kleurtje per boom uitgezet, waarbij de mensen met gemak de plek voor de boom konden vinden. Elk boompje heeft een emmer natuurlijke biologische compost gekregen om de kans te vergroten dat de boompjes goed aanslaan.

Om de zandhagedis niet in zijn winterslaap te storen wordt het plantplan aangepast. Uiteindelijk worden 1700 boompjes geplant in de Herfst 2017. 200 schoolkinderen en volwassenen helpen de boompjes aanplanten. Zomereik, ruwe berk, sporkehout en lijsterbes. 

Krantenstukje Marieke