We zijn als bestuur geïnspireerd door het voorbeeld van de Indiase Moeder Amma, Mata Amritananda Mayi Devi. Zij heeft wereldwijd een groot netwerk opgezet van vrijwilligers, die samen al meer dan 1 miljoen bomen hebben aangeplant. Daarnaast organiseert Amma grootschalige opruimacties van zwerfvuil om de natuur in India schoon te houden, heeft ze een goed systeem van afvalmanagement ontwikkeld, die in verschillende delen van India al functioneel is en nu ook op verschillende andere plaatsen wordt ingevoerd. Ze leert dorpsbewoners uit heel India, door gratis Self-Help trainingen, terug te keren naar eenvoud en de oude organische waarden van onze landbouw te eren.

Onze stichting en het bestuur worden inhoudelijk op vrijwillige basis ondersteund door adviseurs op het gebied van natuurbeleid en bosbouw en daarnaast door adviseurs uit het bedrijfsleven.

Het bestuur bestaat uit de volgende drie bestuursleden. 

Marieke Krista Engelbregt

“De natuur is heel waardevol. Bomen vormen de basis voor ons leven op aarde. Bomen bieden ons verse zuurstof en geven een woonplek, schaduw, beschutting en voeding aan vele soorten dieren. Door de huidige vormen van samenleven wordt het voor mensen steeds moeilijker om de verbinding met de natuur te ervaren, het is daarom belangrijk om volwassen mensen en kinderen te stimuleren samen te werken en als een ‘Local Spirit’ te zijn en aan de natuur te geven. Zo kunnen we samen met aandacht bomen planten, informatie delen en zwerfvuil opruimen. De natuur verdient bescherming in al haar schoonheid en kwetsbaarheid.” Marieke begon in 2011 in samenwerking met SBB in het verbrande bosgebied en is initiatiefneemster voor het samenbrengen van de groep, die zich inzet voor de natuur en die later Local Spirit als organisatie is geworden. 

Heleen Wouters

is sinds 2015 secretaris: “De natuur is voor mij een plek om te genieten, schoonheid en stilte te ontvangen, alleen te zijn en samen te zijn, met vrienden en met mijn kinderen. De natuur geeft zo veel! Wat kan mijn bijdrage zijn om iets terug te geven? Mensen te verbinden met mooie projecten voor nieuwe bomen planten, dat is vast een goed begin…!” 

Ir. Peter Koolhaas

Peter is penningmeester en is actief betrokken sinds de oprichting van de stichting in 2013: “Ik ben dankbaar als ik een bijdrage kan zijn voor de natuur, door bomen te planten en door zwerfvuil op te ruimen. Ik wil me graag inzetten voor de natuur en waardeer het wanneer mensen betrokken worden en hun verantwoordelijkheid nemen, daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.”