Samen Bomen planten zien wij als een geschenk voor de Aarde. Wanneer iemand een boom heeft geplant, ontstaat een verbinding voor het leven, een mens keert graag weer terug naar die plaats om te kijken hoe de boom tot groei komt. Graag zouden we elk kind tenminste één boom zien planten in zijn leven.

Een boom planten geeft mensen een sterkte verbinding met de natuur, maar ook de levenskracht van de bomen wordt verrijkt door handmatig bomen te planten en zorgvuldig de plant-plaats uit te zoeken. Elke boom krijgt zo de plek en aandacht die hij verdient en een grotere kans om uit te groeien tot een volwassen levenskrachtige boom.

Omdat bomen in hun wortels sterke verbindingen maken om aan water en voedsel te komen, maar ook voor onderlinge communicatie en om met elkaar stromen van voeding uit te wisselen is het van belang dat iedere boom zijn eigen plaats krijgt, waarbij hij met soortgenoten, en met andere soorten geplant kan worden, waardoor de natuur verrijkt in diversiteit. Verschillende soorten bomen trekken verschillende soorten dieren, insecten en vogels aan. Zo wordt het in de natuur voelbaar als een groep bomen zorgvuldig is aangeplant en tot een volwaardig bos uitgroeit.

Biodiversiteit

Een belangrijk aandachtspunt voor Stichting Local Spirit is om de biodiversiteit te vergroten. Door de handmatige aanplant van een variatie van bomen kan voorkomen worden dat eenzijdige beplanting opkomt. Zo kan ook een monocultuur, door kleinschalig ingrijpen, plaatsmaken voor biodiversiteit met aandacht voor kwetsbare soorten.

Door met vrijwilligers te werken is het ook mogelijk om op natuurlijke wijze te werk te gaan, welke anders onbetaalbaar zou zijn door de kosten van arbeidskrachten.

Doe je mee? Wil je op de hoogte gehouden worden? schrijf je dan in om af en toe een nieuwsbrief te ontvangen via info@localspirit.nl.