In 2013 is Stichting Local Spirit opgericht door de actieve natuurgroep, die zich sinds 2011 heeft ingezet om het verbrande bos in de duinen van Schoorl weer opnieuw aan te planten. Sinds die tijd werken we aan onze projecten tot Samen Bomen Planten, waarbij we handmatig planten met vrijwilligers, jong en oud, met respect voor de natuur.

Stichting Local Spirit schept verbinding tussen mens en natuur en is dienstbaar aan de natuur door de handmatige aanplant van bomen. We zetten ons in om het aantal bomen en de variatie van bomen te vergroten ter bevordering van de biodiversiteit. We organiseren boomplantdagen, natuurwandelingen, het opruimen van zwerfvuil en educatie. We verzorgen ecologische beplantingsplannen ten behoeve van boomplantdagen.